Likwidacja decyzji o warunkach zabudowy - planowane zmiany

Aleksander Wosicki

Abstract

The practice of the last fourteen years of the decisions concerning establishing building and land development in case of the lack of local land development plan have proved insufficient for protecting town-and-country spatial order. This practice has also affected increasing spatial chaos. According to the project of the new urban-development code, the decisions concerning establishing building and land development conditions, building permission and approval of the project of land division is to be replaced by one administrative decision, i.e. investment agreement.
Author Aleksander Wosicki (WZ / KIiN)
Aleksander Wosicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol47-48
No1-2
Pages161-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPlanowanie przestrzenne, Prawo zabudowy, Budownictwo
Abstract in PolishPraktyka ostatnich czternastu lat dotyczących wydawania decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okazała się niewystarczająca dla ochrony ładu przestrzennego oraz sprzyja pogłębianiu chaosu przestrzennego. Zgodnie z projektem nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego decyzja w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z decyzją pozwolenia na budowę i decyzją w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości mają być zastąpione jedną decyzją administracyjną tzw. zgodą inwestycyjną. Autor dokonał porównania istniejącego stanu prawnego z projektowanymi zmianami legislacyjnymi zawartymi w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2017/1-2_2017/1-2_2017_161.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Uwagi:Czasopismo zmieniło tytuł na Problemy Rynku Nieruchomości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?