Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnych systemów innowacji

Robert Romanowski

Abstract

The aim of the paper is to identify conditions for the application of place-marketing in the integration of the local business community for local development driven by innovation. The article defines the concept of the local innovation system as a group of various public and private institutions and the relationships between them, collaborating together in achieving the high level of entrepreneurship, innovativeness and internationalization. Pointed exports and investment as areas of place-marketing impact on innovation systems, which in the context of knowledge based place-marketing, allow particularly to support the functioning of local innovation systems.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsRole of place-marketing in local innovation systems
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
Nonr 8 [CD]
Pages164-168
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary oddziaływania marketingu terytorialnego, lokalne i regionalne systemy innowacji, model potrójnej helisy, marketing terytorialny oparty na wiedzy
Keywords in Englishimpact areas of place-marketing, local and regional innovation systems, Tripple Helix Model, knowledge based place-marketing
Abstract in PolishCelem opracowania jest wskazanie przesłanek stosowania marketingu terytorialnego w integracji lokalnych środowisk gospodarczych na rzecz rozwoju lokalnego stymulowanego innowacjami. W artykule zdefiniowano pojęcie lokalnego systemu innowacji jako zbioru różnych instytucji prywatnych i publicznych oraz relacji zachodzących między nimi, działających wspólnie na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji prowadzących do rozwoju lokalnego. Wskazano eksport oraz inwestycje jako obszary oddziaływania na systemy innowacji, które w ramach marketingu terytorialnego opartego na wiedzy, pozwalają szczególnie wspierać funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?