Związki pomiędzy sytuacją ekonomiczną a oddziaływaniem środowiskowym gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej

Aleksander Grzelak

Abstract

The main purpose of the article is to examine the compounds between economic results of agricultural holdings and their impact on the environment. The research was conducted on a group of 23 EU countries that have been members since at least 2004. The time scope of the analyses concerns the years 2004-2015. The study uses regression analysis based on panel data. It was found that the more favorable economic situation of the surveyed group of agricultural holdings is accompanied by a stronger negative impact on the environment. The strongest relative environmental impact (from the perspective of material pressure on the environment) was recorded for investments.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe compounds between the economic situation and environmental impact of agricultural holdings in the European Union countries
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol20
No3
Pages59-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwo rolne, środowisko, sytuacja ekonomiczna, WPR UE
Keywords in Englishagricultural holdings, environment, economic situation, CAP
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zbadanie związków pomiędzy wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych a ich oddziaływaniem na środowisko. Badania przeprowadzono na grupie 23 krajów UE, które były członkami przynajmniej od 2004 roku. Zakres czasowy analiz dotyczył lat 2004-2015. Wykorzystano metodę analizy regresji w oparciu o dane panelowe. Stwierdzono, że korzystniejszej sytuacji ekonomicznej badanej grupy gospodarstw rolnych towarzyszy silniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Najsilniejszy relatywny wpływ na środowisko (z perspektywy presji materiałowej na środowisko) odnotowano dla inwestycji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.1495
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=174772&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?