Limitowanie odliczania odsetek jako kosztów w podatku dochodowym w Republice Federalnej Niemiec - istota i skutki

Anna Leszczyłowska

Abstract

In 2008 an interest barrier (Zinsschranke), which is a type of thin capitalization rules, was introduced to the personal and corporate income tax acts in Germany. The aim of the paper is to discuss the shape and consequences of these regulations. These issues have not been subject to analysis in Polish literature so far despite the fact that the German interest barier is interesting from the Polish perspective for several reasons. Firstly, it is a reference point for BEPS action of the OECD as well as for the European Commission in the proposal of a new directive agains harmful tax evasion. Secondly, numerous modifications within thin capitalization rules have been recently observed across countries. The number of countries which introduced regulations similar to those implemented in Germany has increased and, what is particularly worth noticing, Poland has moved also to this group.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsLimitation of interest deductibility in the corporate income tax in Germany - the idea and its consequences
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages76-87
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishniedostateczna kapitalizacja, earnings-stripping rule, podatek dochodowy, Niemcy
Keywords in Englishthin capitalization, earnings-stripping rule, corporate income tax, Germany
Abstract in PolishW Republice Federalnej Niemiec od 2008 roku wprowadzono barierę odsetko-wą (Zinsschranke), która polega na limitowaniu możliwości odliczania odsetek jako kosztów w podatku dochodowym i należy do grupy rozwiązań w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Celem artykułu jest omówienie istoty i skutków ekonomicznych bariery odsetkowej stosowanej w RFN. Kwestie te nie były dotąd przedmiotem analizy w Polsce, mimo że sposób limitowania odliczania odsetek w Niemczech jest rozwiązaniem istotnym również z polskiej perspektywy. Rozwiązanie to służy jako wzór w propozycji OECD zmierzającej do ograniczenia erozji podstawy opodatkowania i transferu dochodów (BEPS) oraz jest zgodne z zaleceniami unijnej dyrektywy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Ponadto w ostatnich latach w różnych państwach nastąpiły modyfikacje reguł dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Wyraźnie wzrosła liczba państw stosujących regulacje podobne do niemieckich, a od 2015 roku do grupy tej należy również Polska.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39292&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?