Preferencyjne opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - możliwość czy konieczność?

Marta Kluzek

Abstract

Taxation of income from capital gains raises a lot of controversy. These revenues have a different creature than other income, which is why the purpose of this article is to present the arguments for the specific treatment of this source of revenues, which should be reflected in preferential taxation of income from capital gains in Poland. The analysis of existing models of taxation of individuals, the circumstances for preferential taxation of income from capital gains and the legal status that was in force in this area in Poland, made itpossible to draw a conclusion about the necessity of tax law regulations relating to this matter.
Author Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsPreferential Taxation of Income from Capital Gains - Possibility or Necessity?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No403
Pages122-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOpodatkowanie dochodów, Kapitał
Keywords in EnglishTaxation of income, Capital
Abstract in PolishOpodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych wzbudza wiele kontrowersji. Istota tych dochodów jest inna niż pozostałych dochodów, dlatego też w artykule przedstawiono argumenty za szczególnym traktowaniem tego źródła przychodów, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z kapitałów pieniężnych w Polsce. Analiza istniejących modeli opodatkowania osób fizycznych, okoliczności przemawiających za preferencyjnym opodatkowaniem dochodów z kapitałów pieniężnych oraz stanu prawnego, jaki w tym obszarze obowiązuje w Polsce, umożliwił wysunięcie wniosku o konieczności dokonania rewizji regulacji prawno-podatkowych odnoszących się do tej materii i wprowadzenia niezbędnych zmian.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.403.11
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?