Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of the paper is attempt to evaluate the relationship between food security and income inequalities in the OECD countries. It was found that there is considerable variation in both: the level of food security, and especially in distribution of income between countries. This is a consequence of the differences in the level of economic development, as well as the model of functioning of the economy. As results from the study, these analyzed relationships are evident in the case of less developed countries, especially in the dimension of food security relating to the economic affordability of food. So they relate to a greater extent on the demand side of food. But for rich countries it is difficult to make such generalizations. The level of food security there is a relatively high, and the scale of income inequality or lower.
Autor Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuThe Links between Food Security and Income Inequalities
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom18
Nr3
Paginacja95-100
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo żywnościowe, nierówności dochodowe, OECD
Słowa kluczowe w języku angielskimfood security, income inequalities, OECD
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest próba określenia związków pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi w krajach należących do OECD. Stwierdzono, że istnieją znaczne zróżnicowania zarówno w poziomie bezpieczeństwa żywnościowego, jak i w rozkładzie dochodów pomiędzy krajami. Jest to konsekwencją zarówno różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, jak i modelu funkcjonowania gospodarki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zależności pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami były bardziej wyraźne w przypadku krajów mniej rozwiniętych, w przypadku wymiaru bezpieczeństwa żywnościowego odnoszącego się do osiągalności ekonomicznej żywności, czyli dotyczyły w większym zakresie strony popytowej na żywność. Natomiast dla krajów zamożnych trudno jednoznacznie dokonać takich uogólnień. Poziom bezpieczeństwa żywnościowego był tam relatywnie wysoki, a skala nierówności dochodowych względnie niższa.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/4-18-3.html?download=153:18-3-grzelak
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?