Satysfakcja z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy. Studium sektora HoReCa

Marlena Bednarska

Abstract

Growing recognition of the significance of the customer-employee interaction in the service delivery has led to the need to increase efforts to attract qualified personnel and to foster quality of work life to make staff committed to strategic goals of the organisation. Therefore, measuring and enhancing job satisfaction is a critical function of contemporary management. The purpose of the paper is to examine the mediating role of employee satisfaction in the relationship between job content and context and loyalty towards employer in the service sector. The study conducted among hospitality industry employees revealed that effects of intrinsic and extrinsic rewards in the workplace on turnover intentions and employment referrals were mediated by job satisfaction. Moreover, the relationship between employee satisfaction and turnover intentions was moderated by self-perceived employability.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsJob satisfaction and its effect on employee loyalty. The case of the HoReCa sector
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2016
No1 (171)
Pages97-114
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsatysfakcja z pracy, lojalność pracowników, sektor HoReCa
Keywords in Englishjob satisfaction, employee loyalty, HoReCa sector
Abstract in PolishRosnąca świadomość rangi zasobów ludzkich w dostarczaniu wartości dla usługobiorców sprzyja wzmożonym wysiłkom zmierzającym do pozyskania pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz tworzenia warunków skłaniających ich do długookresowego uczestnictwa w realizacji zamierzeń strategicznych usługodawców. Takie postrzeganie roli pracowników uzasadnia potrzebę badania satysfakcji z pracy. Celem artykułu jest analiza pośredniczącej roli satysfakcji zawodowej w relacji między treścią i warunkami wykonywania pracy a lojalnością pracowników w sektorze usług. Badania ankietowe przeprowadzone w podmiotach branży hotelarsko-gastronomicznej pokazują, że wewnętrzne i zewnętrzne nagrody w miejscu pracy wpływają na satysfakcję pracowników, która z kolei oddziałuje na skłonność do zmiany i rekomendowania pracodawcy. Ponadto związek między satysfakcją zawodową a intencją odejścia z pracy zależy od subiektywnie postrzeganej zatrudnialności.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf#page=99
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?