Bariery rozwoju innowacji w segmencie konsumentów seniorów

Tomasz Olejniczak

Abstract

In the coming years seniors will play an increasingly important role in the market processes in Poland. A review of literature on the subject suggests dynamic and multi-directional changes of households of seniors. A process of 'rejuvenation of the old age' can be observed, there are new consumers appearing: keen about life and interested in using new products and services. The purpose of the article is to identify barriers to introducing innovations designed for senior consumers - limitations of economic, health-related, social or psychological nature. It is because the most significant barriers to the development of innovations that need overcoming are connected to the level of income of consumers, changing the expenditure structure, generally declining health and conservatism expressed in reluctance towards the new.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsBarriers to the development of innovations in the senior consumer segment
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No2 [CD 2]
Pages1552-1558
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishLudzie starsi; Gospodarstwa domowe; Bariery instytucjonalne; Innowacyjność
Keywords in EnglishElderly people; Households; Institutional barriers; Innovative character
Abstract in PolishSeniorzy w najbliższych latach odgrywać będą coraz większą rolę w procesach rynkowych w Polsce. Przegląd literatury tematu wskazuje na dynamiczne i różnokierunkowe zmiany gospodarstw domowych seniorów - dostrzegany jest proces "odmłodzenia starości"; pojawiają się nowi konsumenci - entuzjastycznie nastawieni do życia, zainteresowani korzystaniem z nowych produktów i usług. Celem artykułu jest identyfikacja barier wprowadzania innowacji przeznaczonych dla konsumentów seniorów - ograniczeń o charakterze ekonomicznym, zdrowotnym, społecznym oraz psychologicznym. Najistotniejsze do pokonania bariery rozwoju innowacji związane są bowiem z poziomem dochodów konsumentów, zmianą struktury wydatków, spadkiem ogólnego poziomu zdrowia oraz konserwatyzmem wyrażanym w niechęci do nowości.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7451-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?