Wpływ zmian w otoczeniu społecznych organizacji mieszkaniowych w UE na koncepcje zarządzania zasobami tych podmiotów

Katarzyna Suszyńska

Abstract

The ever changing environment the European social housing organizations function in affects considerably the organizational structures, management techniques, as well as operational strategies that these companies employ. Social housing organizations that function on the basis of modern management concepts in developed countries tend to incorporate patterns observable on free markets, and extend the range of services offered. The managers of social housing companies increasingly follow the new management techniques originally developed for and widely applied by commercial enterprises.
Autor Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuThe Effect of Changes in the Environment of Social Housing Organizations in the EU on Management Techniques Used by These Companies
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Tom44
Nr2
Paginacja45-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimBudownictwo społeczne, Zasoby mieszkaniowe, Przedsiębiorstwa społeczne
Słowa kluczowe w języku angielskimSocial construction, Housing resources, Social enterprises
Streszczenie w języku polskimZmieniające się warunki, w których funkcjonują społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe w Europie, wpłynęły znacząco na struktury organizacyjne przedmiotowych firm, sposoby zarządzania zasobami mieszkaniowymi, jak i metody działania tych podmiotów. Można stwierdzić, iż współczesne koncepcje zarządzania zasobami mieszkań społecznych w krajach rozwiniętych zmierzają w kierunku coraz szerszego stosowania rozwiązań wolnorynkowych oraz rozszerzenia gamy usług oferowanych przez społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe. Zarządcy gminnych przedsiębiorstw mieszkaniowych w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych praktyk zarządczych wypracowanych i od lat stosowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/2-2015/PRN%202-2015-45.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-24)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?