Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe

Anna Warchlewska

Abstract

Artykuł zwraca uwagę na problem niejednoznaczności w opisie zjawiska wykluczenia finansowego. Dotychczasowe podejście do problemu wykluczenia finansowego w literaturze wskazuje na rozbieżności w pomiarze zjawiska, tak co do rodzaju, jak i obszaru. Skutkiem owych rozbieżności jest m.in. odmienne podejście metodologiczne oraz brak jednolitych miar pomiaru wykluczenia finansowego. Celem opracowania jest przedstawienie różnic terminologicznych w opisie i pomiarze zjawiska wykluczenia finansowego. Ponadto, dokonano charakterystyki etapu przejściowego, wyłączenia finansowego, który powinien stanowić etap pośredni między włączeniem finansowym a wykluczeniem finansowym.
Autor Anna Warchlewska (WE / KB)
Anna Warchlewska
- Katedra Pieniądza i Bankowości
Tytuł czasopisma/seriiFinanse i Prawo Finansowe, [Journal of Finance and Financial Law], ISSN 2391-6478, e-ISSN 2353-5601, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Nr1
Paginacja123-140
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimwykluczenie finansowe, wyłączenie finansowe, włączenie finansów
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial exclusion, financial disconnection, financial inclusio
URL http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/26/JOFFL_1_25_2020.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 23-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?