Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe

Anna Warchlewska

Abstract

Artykuł zwraca uwagę na problem niejednoznaczności w opisie zjawiska wykluczenia finansowego. Dotychczasowe podejście do problemu wykluczenia finansowego w literaturze wskazuje na rozbieżności w pomiarze zjawiska, tak co do rodzaju, jak i obszaru. Skutkiem owych rozbieżności jest m.in. odmienne podejście metodologiczne oraz brak jednolitych miar pomiaru wykluczenia finansowego. Celem opracowania jest przedstawienie różnic terminologicznych w opisie i pomiarze zjawiska wykluczenia finansowego. Ponadto, dokonano charakterystyki etapu przejściowego, wyłączenia finansowego, który powinien stanowić etap pośredni między włączeniem finansowym a wykluczeniem finansowym.
Author Anna Warchlewska (WE / KB)
Anna Warchlewska,,
- Department of Banking
Journal seriesFinanse i Prawo Finansowe, [Journal of Finance and Financial Law], ISSN 2391-6478, e-ISSN 2353-5601, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No1
Pages123-140
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwykluczenie finansowe, wyłączenie finansowe, włączenie finansów
Keywords in Englishfinancial exclusion, financial disconnection, financial inclusio
URL http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/26/JOFFL_1_25_2020.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?