Czy historyczna skośność pozwala prognozować stopy zwrotu na polskim rynku akcji?

Adam Zaremba , Andrzej Nowak

Abstract

Purpose - The aim of this paper is to investigate the cross-sectional variation in expected returns on the Polish equity market related to the skewness of a distribution of returns. Design/methodology/approach - Equally and capitalization weighted portfolios are examined with multifactor asset pricing models. The study is based on listings of 855 companies from the Polish equity market in years 1999-2014. Findings - Intercepts of capitalization-weighted portfolios from a four-factor asset pricing, which accounts for value, size and momentum effect, are negatively related to the skewness of distributions of returns. Originality/value - This is the first comprehensive study of cross-section effects of skewness on the Polish equity market.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Andrzej Nowak (UEP)
Andrzej Nowak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsDoes Historical Skewness Predict the Cross-Section of Stock Returns on the Polish Market?
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages735-748
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish skośność, wycena aktywów, portfele inwestycyjne, przekrojowa zmienność stóp zwrotu, polski rynek akcji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Keywords in English skewness, cross-section of stock returns, asset pricing, Polish equity market, investment portfolios, Warsaw Stock Exchange
Abstract in PolishCel - Celem niniejszego opracowania jest zbadanie przekrojowej zależności pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu na polskim rynku akcji a skośnością rozkładu historycznych stóp zwrotu. Metodologia badania - Równoważone i ważone kapitalizacją portfele pochodzące z sortowań spółek według skośności rozkładu stóp zwrotu są oceniane przy pomocy wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów. Badanie bazuje na notowaniach 855 spółek na polskim rynku akcji w latach 1999-2014. Wynik - Wyniki potwierdzają niemonotoniczną zależność pomiędzy skośnością rozkładów i oczekiwanymi stopami zwrotu, która uwidacznia się dopiero po wyizolowaniu wpływu efektów wskaźnika wartości księgowej do rynkowej, kapitalizacji spółki oraz momentum. Im wyższa skośność, tym niższe oczekiwane stopy zwrotu. Oryginalność/wartość - Pierwsze kompleksowe badanie przekrojowej zależności pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu na polskim rynku akcji a skośnością rozkładu historycznych stóp zwrotu.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-735.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?