W kierunku organizacji procesowej. Determinanty wdrażania

Janusz Kraśniak

Abstract

The article presents the concept of process-oriented organization and some conclusions of the research. The factors that determine the effectiveness of process organization were identified as the following: the size of an enterprise, the level of using information technology, the identification of customers, the correct identification of the process course. The centralization of decision-making, permanent character of process teams (quality), management opposition against organization change and the level of the management background are the barriers of the implementation of process organization
Author Janusz Kraśniak (WZ / KTOiZ)
Janusz Kraśniak,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsIn The Direction of The Process Organization. Determinants of The Implementation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages183-190
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacja procesowa, determinanty wdrażania, przedsiębiorstwo
Keywords in Englishprocess organization, determinants of implementation, eneterprise
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki postępowania badawczego zmierzającego do identyfikacji determinant skutecznego wdrażania organizacji procesowej. Przedstawiono także założenia i istotę organizacji procesowej. Na podstawie ankiet skierowanych do kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych deklarujących wdrażanie organizacji procesowej zidentyfikowano determinanty ich skutecznego wdrażania. Do czynników ułatwiających wdrażanie organizacji procesowej zaliczano najczęściej: dostęp przedsiębiorstw do nowoczesnych technologii informatycznych, wielkość przedsiębiorstwa, identyfikację klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prawidłową identyfikację przebiegu procesów w przedsiębiorstwie. Natomiast czynniki postrzegane jako najbardziej utrudniające wdrażanie organizacji procesowej zdaniem badanych to: centralizacja uprawnień decyzyjnych, stały charakter zespołów procesowych (jakości), opór kadry kierowniczej przeciwko zmianom struktury organizacyjnej oraz poziom przygotowania merytorycznego kadry kierowniczej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40974
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?