Zachowania konsumentów seniorów jako wyzwanie badawcze

Tomasz Olejniczak

Abstract

In the face of serious demographic change, related mainly to the progressing process of ageing of the society, senior consumers are becoming a more and more influential consumer group on the market. People over 60 are treated as passive participants of the market processes, both by researchers/ scientists and everyone else, despite the increasingly obvious fact that they are becoming a majority. In industrialized countries people over 60 are a very desirable and valued group of clients, buying often and buying a lot, whereas in Poland older people are perceived as consumers with inconsiderable needs and low market activity. The analysis of senior consumer behavior in Poland is very inconclusive, which results from the fact that it is difficult to get access to quantitative data and from problems with researchers of segmented markets. The aim of the article is to show the main problems and, at the same time, challenges that lie ahead of those researching senior consumer behavior in Poland.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsConsumer Behavior Seniors as a Research Challenge
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages477-485
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKonsument, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Zachowania konsumenta, Zachowania rynkowe, Metody badawcze
Keywords in EnglishConsumer, Elderly people, Ageing of the population, Consumer behaviour, Market behaviour, Research methods
Abstract in PolishW obliczu głębokich zmian demograficznych, związanych głównie z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, konsumenci seniorzy stanowią coraz bardziej liczącą się grupę konsumentów na rynku. Mimo coraz bardziej widocznej dominacji ilościowej, osoby po 60 roku życia zarówno w opinii obiegowej jak i naukowej, są traktowane jako bierni uczestnicy procesów rynkowych. W krajach uprzemysłowionych ludzie po 60. roku życia to bardzo pożądana i ceniona grupa klientów, kupująca często i dużo, natomiast w Polsce osoby starsze są spostrzegane jako konsumenci o niewielkich potrzebach i małej aktywności na rynku. Analiza zachowań konsumentów seniorów w Polsce jest bardzo niejednoznaczna, co wynika z utrudnionego dostępu do danych liczbowych oraz problemów w badaniu członków wyodrębnionego rynku. Celem artykułu będzie wskazanie podstawowych problemów a zarazem wyzwań, przed którymi stoją badacze zachowań konsumentów seniorów w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?