System granic architektury procesów organizacji - determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu

Szymon Cyfert

Abstract

The work is an attempt to contribute to the discussion on the model of organization processes architecture from the organizational boundaries points of view. The paper starts with a short description of the idea and nature of organizational boundaries, which later allows to draw the determinants of internal and external process architecture boundaries and to indicate the dysfunctions emerging in the process of the boundaries forming.
Author Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsSystems of Organization Processes Architecture Boundaries: Determinants of Shaping and Dysfunctions In Defining
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No340
Pages243-250
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisharchitektura procesów, granice, determinanty, dysfunkcje
Keywords in Englishprocesses architecture, boundaries, determinants, dysfunctions
Abstract in PolishCelem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad modelem architektury procesów organizacji, przy czym jako perspektywę odniesienia przyjęto system granic organizacji. Punktem wyjścia w opracowaniu uczyniono rozważania odnoszące się do natury i istoty granic, co w dalszej części pozwoliło na określenie determinant kształtowania wewnętrznych i zewnętrznych granic architektury procesów, a także stanowiło podstawę do wskazania dysfunkcji pojawiających się w organizacji w wyniku błędów popełnianych w procesie kształtowania granic.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.340.22
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-15)
Additional fields
Tytuł numeruNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?