Storage stability and stability of a moisturizing protective lipstick with different vegetable oils in the composition

Katarzyna Michocka , Katarzyna Wybieralska , Julia Stachowicz

Abstract

In this work, we prepared a recipe of natural moisturizing and protective lipstick and we tested their stability under different storage conditions. These lip balms contain different plant oils: coconut oil, apricot kernel oil, castor and olive oil. During the entire storage period, once a week, the following levels were investigated: the level of hydration and the degree of water loss from the epidermis, the colour of lipsticks and the infrared spectra of the lipsticks. The obtained results were compared to the results obtained from the first measurements (immediately after producing the lipsticks). The analyses made it possible to assess the stability of the lipsticks in various storage conditions and allowed them to be compared with each other. Conducting a stability assessment allowed to determine the time of minimal durability of products and determine the optimal conditions for their storage. Thanks to them, factors, such as temperature, change or access to light have been determined to influence the quality of cosmetics.
Author Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Wybieralska (WT / KTiAI)
Katarzyna Wybieralska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Julia Stachowicz
Julia Stachowicz,,
-
Other language title versionsWarunki przechowywania a stabilność pomadek ochronno-nawilżających z różnymi olejami roślinnymi w składzie
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No3(60)
Pages73-85
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpomadki ochronno-nawilżające, właściwości użytkowe, pielęgnacja, barwa, testy przechowalnicze
Keywords in Englishprotective-moisturizing lipsticks, useful properties, care, colour, storage tests
Abstract in PolishW pracy opracowano recepturę naturalnych pomadek nawilżająco-ochronnych, które mają w swoim składzie odmienny olej roślinny i sprawdzono ich stabilności w różnych warunkach przechowywania. Do wytworzenia pomadek użyto olejów: kokosowego, z pestek moreli, rycynowego oraz oliwy z oliwek. Podczas całego okresu przechowywania raz w tygodniu badano: poziom nawilżenia i stopień utraty wody z naskórka, barwę pomadek oraz widma tych pomadek w podczerwieni. Otrzymane wyniki porównywano do wyników uzyskanych z pierwszych pomiarów (zaraz po wyprodukowaniu pomadek). Dokonane analizy umożliwiły ocenę stabilności pomadek w różnych warunkach przechowywania oraz pozwoliły na porównanie ich między sobą. Przeprowadzenie oceny stabilności pozwoliło na ustalenie czasu minimalnej trwałości produktów oraz określenie optymalnych warunków ich przechowywania. Dzięki nim określono jak takie czynniki, jak zmiana temperatury czy dostęp do światła wpływają na jakość kosmetyków.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/219-2019/issue-3-60-2019/798-storage-stability-and-stability-of-a-moisturizing-protective-lipstick-with-different-vegetable-oils-in-the-composition
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?