Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - przykład Wiednia

Marta Jankowska

Abstract

The concept of smart city is a modern idea of urban development, which is in response to the increasing processes of urbanization. Smart cities thanks to information and communication technologies more effectively use the available resources to improve city's quality of life and ensure its sustainable development. Vienna is a city that has successfully realized the idea of this concept and currently is the leader of many rankings concerning smart city concept. The article analyzes the activities of the Austria's capital in the area of creating an smart city, presenting the benefits of implementing such a policy development.
Autor Marta Jankowska (WZ / KEPiŚ)
Marta Jankowska
- Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
Inne wersje tytułuSmart City as a Concept of Sustainable Development - Vienna Case Study
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr42/2
Paginacja173-182
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimsmart city, inteligentne miasta, rozwój zrównoważony, Wiedeń
Słowa kluczowe w języku angielskimsmart city, sustainable development, Vienna
Streszczenie w języku polskimKoncepcja smart city jest nowoczesną ideą rozwoju miast będącą odpowiedzią na nasilające się procesy urbanizacyjne. Inteligentne miasta dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym efektywniej wykorzystują dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. Miastem, które z sukcesem realizuje założenia tej koncepcji, jest Wiedeń będący obecnie liderem wielu rankingów dotyczących kluczowych obszarów smart city. W artykule poddano analizie działania stolicy Austrii w zakresie tworzenia inteligentnego miasta, przedstawiając korzyści z realizacji takiej polityki rozwoju
DOIDOI:10.18276/sip.2015.42/2-15
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/266.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?