Bezrobocie wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy

Baha Kalinowska-Sufinowicz

Abstract

The main goal of the paper is to present and assess the situation of young people in a regional perspective in comparison to Poland and other European Union countries in the years 2004-2015, with particular reference to the Wielkopolska Voivodeship. The paper defines the concept of young people, and then shows the problems that they face in the process of the transition between education and the labour market. The level of unemployment among young people and their share in the population of the unemployed total were the subject of interest in union, national and regional terms. Finally, the total situation of young people in Poland in comparison to the other EU countries was presented, and more specifically in the Wielkopolska region in the years 2004-2015.
Author Baha Kalinowska-Sufinowicz (WE / KMiBR)
Baha Kalinowska-Sufinowicz,,
- KMiBR
Other language title versionsUnemployment amoung Young People in the Wielkopolska Labour Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages176-189
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek pracy, osoby młode, bezrobocie
Keywords in Englishlabour market, youth, unemployment
Abstract in PolishCelem głównym opracowania jest przedstawienie i ocena sytuacji osób młodych w ujęciu regionalnym na tle Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2015, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego. W artykule zdefiniowano pojęcie osób młodych, a następnie przedstawiono ich trudności w procesie przejścia między edukacją a rynkiem pracy. Przedmiotem zainteresowania stały się również poziom bezrobocia osób młodych oraz ich udział w populacji bezrobotnych ogółem w ujęciu unijnym, krajowym oraz regionalnym. Przedstawiono ogólnie sytuację osób młodych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także w bardziej szczegółowym ujęciu w województwie wielkopolskim w latach 2004-2015.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.11
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/11_kalinowska_sufinowicz.pdf
Languagepl polski
File
11_kalinowska_sufinowicz.pdf 461.01 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?