Prospects for Trade Growth Between Poland and China

Ewa Cieślik

Abstract

China's export-led, investment-driven and low labor cost model of growth is no longer sustainable in the long term, and the authorities are trying to rebalance the economy to more of a consumption-based growth model. The hidden potential of more than 1.3 billion Chinese consumers will probably make China the world's largest consumer market and the top export destination for many economies. Polish exporters entered the Chinese market later than their Western competitors. Consequently the expansion of bilateral cooperation between Poland and China is in a very early stage of development and not so beneficial for the Polish exporter yet. The article presents the current state of foreign trade between analyzed countries. The main aim of this article is to present the prospects of the trade growth between Poland and China based on the profile of the Chinese consumer and People's Republic of China's market niches, which will be the most promising for the Polish exporters in the future. The article is an overview of recent research and surveys concerning Chinese customers and market trends. It also analyzes the trends of China's government policies and development strategies in the context of opportunities for Polish exporters.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsPerspektywy wzrostu handlu zagranicznego między Polską a Chinami
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2014
No4 (83)
Pages495-515
Publication size in sheets1
Keywords in Polishhandel polsko-chiński, profi l chińskiego konsumenta, polski eksporter
Keywords in EnglishPolish-Chinese trade, Chinese consumer profi le, Polish exporter
Abstract in PolishChiński model wzrostu gospodarczego oparty na eksporcie, inwestycjach oraz taniej sile roboczej przestał być zrównoważony w długim okresie, stąd władze kraju starają się zrównoważyć gospodarkę przez wprowadzenie modelu wzrostu opartego na konsumpcji wewnętrznej. Ukryty potencjał populacji ponad 1,3 mld Chińczyków ma szansę stworzyć z kraju największy na świecie rynek konsumentów oraz wiodący kierunek eksportu dla wielu państw. Polscy eksporterzy weszli na rynek chiński znacznie później niż ich zachodni konkurenci. W konsekwencji ekspansja polsko-chińskich stosunków handlowych znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i jeszcze nie przynosi wielkich zysków dla polskiego eksportera. Artykuł prezentuje obecne stadium, na którym znajduje się handel zagraniczny między omawianymi krajami. Celem artykułu jest prezentacja perspektyw wzrostu polsko- chińskiego handlu zagranicznego opartego na profilu chińskiego konsumenta i z uwzględnieniem nisz rynkowych Chińskiej Republiki Ludowej, które mają szansę stać się perspektywicznymi dla polskich eksporterów w przyszłości. W artykule zaprezentowano przegląd ostatnich badań i analiz dotyczących chińskich konsumentów oraz tamtejszych trendów rynkowych. Ponadto przedstawiono analizę tendencji w polityce władz Chin i strategie rozwojowe w kontekście możliwości zbytu dla polskiego eksportera.
URL http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/Studia_2014_4_03_Cieslik.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?