Możliwości rozwoju aliansów otwartych innowacji w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce

Łukasz Puślecki , Michał Staszków , Piotr Trąpczyński

Abstract

The aim of the article is to verify the possibilities of development of open innovation alliances in Poland in the biopharmaceutical sector. The examples of cooperation of companies, universities and research institutes in the biopharmaceutical sector in Poland will be presented. The results of research of the Association of Strategic Alliance Profes-sionals (ASAP) show that today's large biopharma companies have 20 to 40 alliances with universities and research institutions in their portfolio. By partnering with universities through open innovation alliances, biopharmaceutical companies can significantly reduce the risks and costs of research programs, and speed up the deployment of innovative products on the market.
Author Łukasz Puślecki (WGM / KZM)
Łukasz Puślecki,,
- Department of International Management
, Michał Staszków (WGM / KZM)
Michał Staszków,,
- Department of International Management
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsDevelopment Opportunities of Open Innovation Alliances in Biopharmaceutical Sector in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages223-231
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfirmy biofarmaceutyczne, biofarmacja, alians technologiczny, alians strategiczny, alians otwartych innowacji, klaster biotechnologiczny, park technologiczny, innowacja
Keywords in Englishbiopharmaceutical companies, biopharmaceuticals, technological alliance, strategic alliance, open innovation alliance, biotechnology cluster, technology park, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena możliwości rozwoju aliansów otwartych innowacji w Polsce w sektorze biofarmaceutycznym. Zaprezentowane zostaną przykłady współpracy firm, uniwersytetów i instytutów badawczych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals) wskazują, iż współczesne duże firmy biofarmaceutyczne (biopharma companies) mają w swoim portfelu od 20 do 40 aliansów zawartych z uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Dzięki współpracy z uniwersytetami w ramach aliansów otwartych innowacji firmy biofarmaceutyczne mogą w istotny sposób zmniejszyć ryzyko oraz koszty programów badawczych, a także szybciej wdrażać innowacyjne produkty na rynek.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.21
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/92684
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?