The Shoemaker's Children Go Barefoot. The Problem of Food Insecurity in Small-Scale Farms in Poland.

Agnieszka Poczta-Wajda

Abstract

The problem of food insecurity of small-scale farms is often addressed in the literature, but there is a research gap with regard to food insecurity of small-scale farms in developed countries. This issue is important especially in countries with a fragmented agrarian structure, including Poland. Hence, this article aims to identify the level of food insecurity of small-scale farms in Poland and its determinants. It is based on a survey (710 questionnaires) distributed among small-scale farmers in Poland. The survey was conducted in 2018 and included the modified Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). According to the HFIAS algorithm, 56.5% of small-scale farms in Poland declared to be food secure, 23.5% of farms were classified as mild food insecure, 11.3% as moderate food insecure and 8.6% as severe food insecure. In order to find determinants of the level of food insecurity of small-scale farms, a zero-inflated Poisson regression model was used. Results revealed that farm households with an older manager, with children, with a higher disposable income per capita and using own products in the daily diet experienced a lower level of food insecurity. Farm households producing dairy cows and having five or more household members experienced higher food insecurity
Author Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages352-360
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywnościowe. HFIAS, małe gospodarstwa, regresja Poissona z nadwyżką zer
Keywords in Englishfood security, HFIAS, small-scale farmers, zero-inflated Poisson regression
Abstract in PolishProblem braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstw rolnych jest często poruszany w literaturze, ale istnieje luka badawcza w odniesieniu do tego zagadnienia w krajach rozwiniętych. Ta kwestia jest ważna, zwłaszcza w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej, w tym w Polsce. Dlatego celem artykułu jest określenie poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstw rolnych w Polsce i wskazanie jego determinant. Analizy oparto na danych pozyskanych w badaniach pierwotnych (710 kwestionariuszy) prowadzonych wśród małych gospodarstw rolnych w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w 2018 roku i zawierała m.in. zmodyfikowany wskaźniki bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie gospodarstw domowych – HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale). Według algorytmu HFIAS, 56,5% małych gospodarstw rolnych w Polsce zadeklarowało bezpieczeństwo żywnościowe, 23,5% sklasyfikowano jako borykające się z problemem łagodnego braku bezpieczeństwa żywnościowego, 11,3% odnotowało średnie problemy, a 8,6% wskazało na poważne problemy z bezpieczeństwem żywnościowym. Aby zidentyfikować czynniki wpływające na poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstwach rolnych, zastosowano model regresji Poissona z nadwyżką zer. Wyniki badań wskazują, że gospodarstwa mające starszego kierownika, z dziećmi, posiadające wyższe dochody dyspozycyjne per capita i korzystające z własnych produktów w codziennej diecie, odczuwały mniejsze problemy z bezpieczeństwem żywnościowym. Z kolei gospodarstwa hodujące krowy mleczne i mające co najmniej pięciu członków gospodarstwa domowego charakteryzowały się większymi problemami z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.4072
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=192085
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?