Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

Marlena Dzikowska , Marian Gorynia , Barbara Jankowska

Abstract

The main aim of the article was to elaborate a worldwide ranking of countries showing the negative effects of the global economic crisis. In order to measure the impact of the global crisis on the individual economies, the authors have constructed a composite indicator of economic activity including fi ve macroeconomic variables: per capita GDP, exports of goods and services, unemployment rate, stock market capitalization and net FDI inflows. Using this indicator, they have identified countries most and least affected by the global crisis, taking also into consideration the ability to restore the pre-crisis development level. The first ranking (covering 52 countries) shows the change of the synthetic indicator between 20007 and 2009, illustrating the direct adverse effect of the crisis on the economies concerned. The second ranking (covering 42 countries) shows the change of the synthetic indicator between 2007 and 2012, illustrating the ability of individual economies to overcome the effects of the crisis and to restore the pre-crisis activity levels.
Author Marlena Dzikowska (WGM / KKM)
Marlena Dzikowska,,
- Department of International Competitiveness
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsGlobal Economic Crisis: An Attempt at Measuring the Effects on Individual Economies
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No6
Pages733-759
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishglobalny kryzys gospodarczy, syntetyczny wskaźnik aktywności, wpływ kryzysu na gospodarkę, uporządkowanie liniowe
Keywords in Englishglobal economic crisis, synthetic indicator of economic activity, impact of the crisis, linear order
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishGłównym celem artykułu było sporządzenie szerokiego rankingu krajów z punktu widzenia negatywnych konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego. Do mierzenia wpływu globalnego kryzysu na poszczególne gospodarki skonstruowano syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej uwzględniający zmiany pięciu zmiennych makroekonomicznych: PKB per capita, eksport dóbr i usług, stopa bezrobocia, kapitalizacja spółek giełdowych i napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Na tej podstawie zidentyfikowano kraje, na które kryzys wpłynął najbardziej i najmniej negatywnie. Wskazano także kraje, które miały największe i najmniejsze trudności w powrocie do przedkryzysowego poziomu rozwoju gospodarczego. Pierwszy ranking (obejmujący 52 kraje) pokazuje zmiany syntetycznego wskaźnika pomiędzy 2007 r. i 2009 r., ilustrując bezpośredni negatywny wpływ kryzysu na poszczególne gospodarki. Drugi ranking (obejmujący 42 kraje) ukazuje zmiany syntetycznego wskaźnika między 2007 r. i 2012 r., ilustrując zdolności poszczególnych gospodarek w przezwyciężaniu skutków kryzysu i przywracaniu poprzedniego poziomu aktywności.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=6&strona=733&sw=1893
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.075; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*12 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?