Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce

Łukasz Wściubiak

Abstract

Turbulences in the macroeconomic environment, observed in recent years, lead toward deeper reflection on the importance of the innovativeness of high-tech enterprises in the creation of socio-economic development. These entities are characterised by a highly developed capacity for adaptation, and sometimes even the ability to actively influence their surroundings. However, this must be remembered together with the high level of risk inherent in innovation activity. The purpose of this paper is to evaluate the impact of the economic crisis on the activity of small and medium-sized high-tech enterprises in Poland and to compare the results of companies pursuing different (mainly in terms of the level of originality of the solutions implemented) innovation strategies. The study employed the results of surveys conducted in 2012 among an intentionally selected group of 50 high technology SMEs. The scope of the research covered a wide range of different aspects of innovation activity in the surveyed companies. The time range of the research covered the period of 2009-2011. As the results of the research show, companies characterised by a higher level of innovativeness felt to a lesser degree the adverse effects of the economic crisis, and were characterised by a faster pace of development (particularly in terms of growth in
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Issue year2015
No11
Pages218-231
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacje; kryzys gospodarczy; małe i średnie przedsiębiorstwa; rozwój społeczno-gospodarczy; wysoka technologia
Keywords in Englisheconomic crisis; socio-economic development; small and medium-sized enterprises; high technology; innovation
Abstract in PolishObserwowane w ostatnich latach zawirowania w otoczeniu makroekonomicznym skłaniają do głębszej refleksji nad znaczeniem innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Z jednej strony podmioty te odznaczają się bardzo rozwiniętymi zdolnościami adaptacyjnym, a niekiedy wręcz umiejętnością aktywnego oddziaływania na otoczenie. Z drugiej strony należy pamiętać o wysokim poziomie ryzyka, nieodłącznie związanego z podejmowanymi działaniami innowacyjnymi. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu kryzysu gospodarczego na działalność małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce oraz porównanie wyników przedsiębiorstw realizujących odmienne – głównie pod względem poziomu oryginalności wprowadzanych rozwiązań – strategie innowacyjne. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autora, przeprowadzonych w połowie 2012 r. na celowo dobranej próbie 50 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu całej Polski, prowadzących działalność zaliczaną do szeroko rozumianych branż wysokich technologii. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009–2011. Jak pokazują wyniki tych badań, przedsiębiorstwa odznaczające się wyższym poziomem innowacyjności w mniejszym stopniu odczuwały niekorzystne następstwa kryzysu gospodarczego oraz charakteryzowały się szybszym tempem rozwoju (przede wszystkim pod względem wzrostu zatrudnienia i przychodów z eksportu) w okresie stopniowej poprawy sytuacji makroekonomicznej.
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2747/2421
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-22)
Additional fields
Tytuł numeruRola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?