Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy

Dominik Buttler

Abstract

The article presets selected results of the second wave of the research project 'Investigation of Labour Market Performance of PUE Graduates'. The survey covered the graduates of Poznan University of Economics one year after completing their education. The analysis presented in the paper is focused on the master's level graduates and includes covers such thematic areas as: position in the labour market, professional mobility, qualification mismatch, determinants of professional success.
Author Dominik Buttler (WE / KPiPS)
Dominik Buttler,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsGraduates of Poznan University of Economics in Labour Market
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol32
No2
Pages195-207
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishszkolnictwo wyższe, rynek pracy, okres przejściowy między kształceniem a pracą (school-to-work transition), badanie losów absolwentów
Keywords in Englishhigher education, labour market, school-to-work transition, labour market performance of university graduates
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane wyniki drugiej edycji "Badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Badaniem objęto absolwentów studiów stacjo- narnych po roku od ukończenia przez nich kształcenia. Przedstawiona w tekście analiza dotyczy absolwentów studiów magisterskich, a zakres tematyczny dotyczy ich statusu na rynku pracy, mobilności zawodowej i przestrzennej, dopasowania kwalifikacyjnego oraz determinantów sukcesu na rynku pracy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4632
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138786
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?