Środowiskowa ocena cyklu życia w zarządzaniu procesowym

Katarzyna Joachimiak-Lechman

Abstract

Process management is a basic principle in contemporary businesses. Many methods and techniques have been developed, primarily in the aspect of process assessment and improvement. One of them is Life Cycle Assessment (LCA) and it is worth to discuss the importance of LCA methodology in the context of process management. The article presents the features of LCA, which determine the usefulness of LCA in practice. In this context, attention should be paid that LCA represents a transparent approach to data collection, well as as that results of LCA studies, provide with information on environmental impacts generated by organization and its products. Commission Recommendation on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations that are based on LCA clearly underlines the increasing importance of this methodology in business practice. Therefore, it can be expected that entrepreneurs will more often use LCA in their decision-making processes. It is also worth to emphasize that the realization of LCA studies may turn out to be less complicated in enterprises implementing principles of process management. Apart from obvious benefits resulting from the use of LCA, it should be an incentive for these enterprises to undertake such activities.
Author Katarzyna Joachimiak-Lechman (WT / KEJ)
Katarzyna Joachimiak-Lechman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsLife Cycle Assessment in Process Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No12 [CD]
Pages213-223
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie procesowe, środowiskowa ocena cyklu życia, efektywność środowiskowa w cyklu życia produktów i organizacji
Keywords in Englishprocess management, Life Cycle Assessment, life cycle environmental performance of products and organizations
Abstract in PolishZarządzanie procesowe stanowi podstawową zasadę współczesnego zarządzania organizacją. W obrębie tej koncepcji wypracowano wiele metod i technik, przede wszystkim w aspekcie oceny i doskonalenia procesów realizowanych w organizacji. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest stosowanie w ramach zarządzania procesowego środowiskowej oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, skrót LCA). W prezentowanym artykule przedstawiono cechy LCA, które stanowią ważne aspekty zarządzania procesowego i decydują o przydatności tej metodyki w praktyce. W tym kontekście przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestie uporządkowanego i transparentnego podejścia do gromadzenia ilościowych danych charakteryzujących procesy, jak również na to, że wyniki badań LCA mogą służyć zasileniu procesu zarządzania w informacje na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez organizacje i jej produkty. Przygotowywane obecnie w Unii Europejskiej wytyczne w zakresie mierzenia oraz informowania o efektywności środowiskowej cyklu życia produktów i organizacji oparte są na LCA i wyraźnie podkreślają wzrastające znaczenie tej metodyki w praktyce gospodarczej. Można zatem spodziewać się, że przedsiębiorcy - także należący do sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) - coraz częściej zaczną wykorzystywać LCA w swoich procesach decyzyjnych. Warto również podkreślić, że realizacja badań LCA może okazać się prostsza w przedsiębiorstwach implementujących zasady zarządzania procesowego, co - poza ewidentnymi korzyściami wynikającymi ze stosowania LCA - powinno stanowić dla tych przedsiębiorstw bodziec do podejmowania tego typu działań.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_12_na_p%C5%82yt%C4%99CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?