Key Performance Indicators in Local Government in Poland

Magdalena Kowalczyk

Abstract

One of the basic accusations against public finance units, including local governments (lg), is the lack of economic efficiency and relations of the expenditures and outcomes. Just like in the case of commercial entities, local governments put more emphasis on the possibility to present the effectiveness of their operations not only by means of financial indicators. The herein study constitutes an attempt to demonstrate the possibilities and benefits of introducing the Key Performance Indicators (KPI) reporting in lg. According to the conducted research it results that the use of KPI in order to report on the achieved outcomes in different fields of activities is fully reasonable in terms of local governments. The elaboration of a set of common KPI for all the units shall facilitate the comparison of the achieved results both in time and space. The article presents a new issue that are the opportunities of using KPI in the Polish local governments in order to prepare reports
Autor Magdalena Kowalczyk (WZ / KR)
Magdalena Kowalczyk
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuKey Performance Indicators w jednostkach samorządu terytorialnego
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr503
Paginacja236-245
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim Key Performance Indicators, jednostki samorządu terytorialnego, mierniki efektywności
Słowa kluczowe w języku angielskimKey Performance Indicators, local government units, performance measurement
Streszczenie w języku polskimJednym z podstawowych zarzutów stawianych jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, jest brak gospodarności i powiązania ponoszonych przez nie wydatków z efektami. Podobnie jak w podmiotach komercyjnych coraz większy nacisk kładzie się na możliwości przedstawienia efektów ich działalności nie tylko za pomocą wskaźników finansowych. Celem opracowania jest próba przedstawienia możliwości i korzyści płynących z wprowadzenia raportowania Key Peformance Indicators w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie KPI do raportowania osiąganych wyników w różnych obszarach działalności jest w tych jednostkach w pełni uzasadnione. Opracowanie zbioru KPI wspólnych dla wszystkich jednostek samorządu ułatwi porównywalność osiąganych wyników zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nowością w artykule jest przedstawienie możliwości wykorzystania KPI do raportowania w polskich jednostkach samorządu terytorialnego
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.21
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48378
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?