Międzyrynkowe premie za wartość, wielkość i momentum na giełdach akcji

Adam Zaremba , Przemysław Konieczka

Abstract

The study examines the characteristics of inter-country value, size and momentum premiums. We contribute to the asset-pricing literature in two ways. First, we deliver evidence on value, size and momentum premiums across countries. Second, we demonstrate, that the country-level value, size and momentum premiums tend to strengthen each other in double-sorted portfolios. We investigate stock markets in 66 countries 2000 and 2013.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Przemysław Konieczka,,
-
Other language title versionsInter-Country Value, Size and Momentum Premiums Across the Stock Markets
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (B 9 pkt)
Issue year2014
VolXV
No4
Pages246-255
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpremia za wartość, premia za wielkość, efekt momentum, analiza przekrojowa stóp zwrotu, międzynarodowe rynki finansowe, efekt wartości księgowej do rynkowej, efekt małej spółki
Keywords in Englishvalue premium, size premium, momentum effect, cross-section of stock returns, international financial markets
Abstract in PolishNiniejszy artykuł koncentruje się na charakterystykach międzyrynkowych premii za wartość, wielkość i momentum na giełdach akcji. Przeprowadzone badanie poszerza stan wiedzy naukowej na dwa sposoby. Po pierwsze, dokumentuje funkcjonowanie efektów wskaźnika wartości księgowej do rynkowej, kapitalizacji i momentum na poziomie państw. Po drugie, wykazuje, że opisane efekty wzmacniają się nawzajem pozwalając budować portfele cechujące się ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Obliczenia bazują na notowaniach spółek z 66 państw w latach 2000-2013.
URL http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z4.pdf#page=246&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?