Nieraportowana sprzedaż a luka w podatku od wartości dodanej

Paulina Pietrzak , Anna A. Białek-Jaworska , Arkadiusz Bernal , Anna Leszczyłowska , Grażyna Bukowska

Abstract

The aim of the article is to study the relationship between unreported sales and the amount of VAT gap, taking into consideration macroeconomic and institutional environment. The following hypothesis has been verified: the higher the VAT gap, the higher the scale of unreported sales revenue of enterprises.The study is based on the data from Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) conducted among selected enterprises in European and Asian countries. The analysis is based on classical linear regression model (OLS). The results indicate, among others, a negative relationship between the amount of VAT gap and unreported sales revenue. It may results from the fact that hidden sales revenue is just one form of tax evasion, as the nature of particular forms of tax evasion differs. The scale of VAT gap resulting from under-reporting of sales revenue is relatively small, compared to the scale of tax gap resulting from other forms of tax evasion.
Author Paulina Pietrzak - University of Warsaw (UW)
Paulina Pietrzak,,
-
, Anna A. Białek-Jaworska - Uniwersytet Warszawski
Anna A. Białek-Jaworska,,
-
, Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal,,
- Department of Corporate Finance
, Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
, Grażyna Bukowska - Uniwersytet Warszawski
Grażyna Bukowska,,
-
Other language title versionsHidden sales and VAT gap
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages267-279
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodatek, luka w VAT, uchylanie się od opodatkowania
Keywords in Englishtax, VAT gap, tax evasion
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy nieraportowanymi przychodami ze sprzedaży a wielkością luki w podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych. Zweryfikowano hipotezę: im większa luka w podatku od wartości dodanej, tym większa jest skala nieraportowanej przez przedsiębiorców sprzedaży. Wykorzystano dane z badania Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) przeprowadzonego wśród wybranych przedsiębiorstw z państw Europy i Azji. Przeprowadzono analizę regresji (KMNK). Wyniki wskazują m.in. na ujemną zależność pomiędzy wielkością luki w VAT a nieraportowaniem przychodów ze sprzedaży. Wyjaśnieniem może być to, że zaniżanie sprzedaży jest tylko jedną z form uchylania się od VAT, a natura poszczególnych form jest różna. Skala luki podatkowej powstałej w efekcie zaniżenia sprzedaży jest stosunkowo niewielka w porównaniu ze skalą luki podatkowej wynikającej z pozostałych form
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.26
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97745/edition/58365
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?