Dylematy zarządzania ryzykiem reputacyjnym organizacji

Kazimierz Krzakiewicz

Abstract

The article sets out to present the key dilemmas in reputational risk management. It is shown that, even though gaining in significance, reputational risk management is often considered to be an internal process only, the sole objective of which is to define the type of information that can be disseminated outside. In building reputation and trust, organisations should rely on the so-called "P" factors, which stand for "performance", "policy" and "perception", and the "T" factors, which stand for "truth", "transparency" and "trust". When using these factors, the "listen, learn and participate" directive should be followed rather than the usual "decide, announce and defend" model. Reputation should be treated as part of organisational assets and dynamic capabilities, and not, as is the tradition, as part of organisational responsibility. Managers will need to accept and treat the growing and expanded uncertainty as a norm rather than a random element of their competitive environment. Companies should therefore transition from the "manufacture and sell" mentality to the "sense and respond" one. Here, the context takes precedence over the strategy, and the observation of signals in the environment takes on a paramount importance.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Dilemmas in Reputational Risk Management of Organisations
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages299-308
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZdolności dynamiczne, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zaufanie, Interesariusze
Keywords in EnglishEnterprises, Corporation strategies, Organisational flexibilityDynamic capabilities, Risk, Risk management, Trust, Stakeholders
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawowe dylematy związane z zarządzaniem ryzykiem reputacyjnym. Wskazano, iż chociaż zarządzanie reputacyjnym ryzykiem nabiera coraz większego znaczenia, jest ono często rozpatrywane jako wyłącznie wewnętrzny proces, którego głównym celem jest określenie, jaką informację można przekazać do otoczenia. Organizacje powinny kształtować reputację i zaufanie, wykorzystując czynniki tzw. trzech "P" od pierwszych liter angielskich słów: performance, policy i perception - rezultaty działań, polityka i percepcja oraz trzech "T": truth, transparency i trust - prawdziwa informacja, transparentność i zaufanie. Wykorzystanie tych czynników powinno być oparte na zasadzie: "słuchać, uczyć się i uczestniczyć" zamiast wykorzystywanej zwykle "zdecydować, poinformować i obronić". Reputacja powinna być traktowana jako element aktywów organizacji i jej dynamicznych zdolności, a nie tradycyjnie jako element jej odpowiedzialności. Menedżerowie będą musieli akceptować i traktować rosnącą niepewność nie jako przypadkowy losowy element konkurencyjnego środowiska, lecz jako zjawisko będące coraz częściej normą. Firmy powinny zatem zmienić postawę typu "wyprodukuj i sprzedaj" na postawę "odczuj i zareaguj". W tym przypadku kontekst staje się ważniejszy niż strategia, a obserwowanie sygnałów otoczenia nabiera decydującego znaczenia.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?