Dylematy zarządzania ryzykiem reputacyjnym organizacji

Kazimierz Krzakiewicz

Abstract

The article sets out to present the key dilemmas in reputational risk management. It is shown that, even though gaining in significance, reputational risk management is often considered to be an internal process only, the sole objective of which is to define the type of information that can be disseminated outside. In building reputation and trust, organisations should rely on the so-called "P" factors, which stand for "performance", "policy" and "perception", and the "T" factors, which stand for "truth", "transparency" and "trust". When using these factors, the "listen, learn and participate" directive should be followed rather than the usual "decide, announce and defend" model. Reputation should be treated as part of organisational assets and dynamic capabilities, and not, as is the tradition, as part of organisational responsibility. Managers will need to accept and treat the growing and expanded uncertainty as a norm rather than a random element of their competitive environment. Companies should therefore transition from the "manufacture and sell" mentality to the "sense and respond" one. Here, the context takes precedence over the strategy, and the observation of signals in the environment takes on a paramount importance.
Autor Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuThe Dilemmas in Reputational Risk Management of Organisations
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr9 [CD]
Paginacja299-308
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimZdolności dynamiczne, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zaufanie, Interesariusze
Słowa kluczowe w języku angielskimEnterprises, Corporation strategies, Organisational flexibilityDynamic capabilities, Risk, Risk management, Trust, Stakeholders
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono podstawowe dylematy związane z zarządzaniem ryzykiem reputacyjnym. Wskazano, iż chociaż zarządzanie reputacyjnym ryzykiem nabiera coraz większego znaczenia, jest ono często rozpatrywane jako wyłącznie wewnętrzny proces, którego głównym celem jest określenie, jaką informację można przekazać do otoczenia. Organizacje powinny kształtować reputację i zaufanie, wykorzystując czynniki tzw. trzech "P" od pierwszych liter angielskich słów: performance, policy i perception - rezultaty działań, polityka i percepcja oraz trzech "T": truth, transparency i trust - prawdziwa informacja, transparentność i zaufanie. Wykorzystanie tych czynników powinno być oparte na zasadzie: "słuchać, uczyć się i uczestniczyć" zamiast wykorzystywanej zwykle "zdecydować, poinformować i obronić". Reputacja powinna być traktowana jako element aktywów organizacji i jej dynamicznych zdolności, a nie tradycyjnie jako element jej odpowiedzialności. Menedżerowie będą musieli akceptować i traktować rosnącą niepewność nie jako przypadkowy losowy element konkurencyjnego środowiska, lecz jako zjawisko będące coraz częściej normą. Firmy powinny zatem zmienić postawę typu "wyprodukuj i sprzedaj" na postawę "odczuj i zareaguj". W tym przypadku kontekst staje się ważniejszy niż strategia, a obserwowanie sygnałów otoczenia nabiera decydującego znaczenia.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?