Historyczne uwarunkowania chowu i miejsc uboju zwierząt rzeźnych w Polsce

Anna Zielińska-Chmielewska

Abstract

This paper presents the history of the organization of animal breeding and animal slaughtering places (including ritual slaughter facilities) in Poland. An attempt was made to define the role, importance and functions of slaughterhouses in the Polish meat industry. To do so, a review of domestic and foreign literature was carried out, and the characteristics of slaughterhouses in early Poland were presented. This paper also attempts to organize and structure the basic concepts related to animal breeding and slaughter. As shown in this study, because of urban development and population growth (and the resulting increase in demand for food of animal origin), breeding and slaughter is no longer a private concern. It became a matter of interest and focus to state authorities, considering its importance and safety requirements at consumer level. Over the centuries, animal slaughtering places have undergone a fundamental transformation to form a part of a complex modern meat processing industry.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsHistorical conditions of the organization of animal breeding and animal slaughtering places in Poland
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (B 10 pkt)
Issue year2018
No4 (37)
Pages415-423
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchów, miejsce uboju, zwierzęta rzeźne, Polska
Keywords in Englishorganisation of breeding, slaughterhouses, slaughtered animals, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie historii organizacji chowu i miejsc uboju zwierząt rzeźnych w Polsce, z uwzględnieniem uboju rytualnego. Podjęto również próbę określenia roli rzeźni, ich znaczenia i pełnionych przez nie funkcji w polskim przemyśle mięsnym. W tym celu dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej oraz scharakteryzowano rzeźnie jako miejsce uboju zwierząt rzeźnych w dawnej Polsce. W artykule podjęto próbę uporządkowania i usystematyzowania podstawowych pojęć związanych z hodowlą i ubojem. W opracowaniu wykazano, że wskutek rozwoju miast, zwiększenia liczby ludności, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na żywność pochodzenia zwierzęcego chów i ubój przestały być prywatną sprawą, a stały się przedmiotem zainteresowania i wnikliwej uwagi państwa ze względu na strategiczne znaczenie i wymóg bezpieczeństwa żywności na poziomie indywidualnego konsumenta. Na przestrzeni wieków miejsca uboju uległy znacznym przeobrażeniom, na stałe wpisując się w krajobraz kompleksowych, nowoczesnych zakładów przetwórstwa mięsa.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.0004
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_4(37)2018__Zielinska-Chmielewska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?