Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

Bogdan Sojkin , Szymon Michalak

Abstract

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie — na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można pojawianie się innowacyjnych alternatyw, w stosunku do tradycyjnych form transportu. Tempo pojawiania się na rynku innowacji produktowych, jest oczywiście uzależnione w dużej mierze od poziomu akceptacji innowacyjności przez konsumentów. Celem artykułu jest określenie stopnia innowacyjności mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie korzystania z rozwiązań transportowych dostępnych w Poznaniu. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 795 respondentów. Pokazały one, że mieszkańcy aglomeracji poznańskiej nie obawiają się korzystać z innowacji produktowych na rynku usług transportowych i korzystają z nich w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku ogółu populacji.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Szymon Michalak (WT / KMP)
Szymon Michalak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsInnovative Behavior of the Poznan Agglomeration Inhabitants in the Transport Services Market
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, [Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.], ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol33
No3
Pages71-98
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishinnowacyjność konsumentów, smart city, ekonomia współdzielenia, prosumpcja, trendy w zachowaniach konsumentów, smart mobility
Keywords in Englishconsumer innovativeness, smart city, sharing economy, prosumption, trends in consumer behaviour, smart mobility
DOIDOI:10.2478/minib-2019-0040
URL http://minib.pl/innowacyjnosc-zachowan-mieszkancow-aglomeracji-poznanskiej-na-rynku-uslug-transportowych/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?