The role of banks in performance of the real sector in selected EU member states

Michał Jurek

Abstract

The purpose of the paper is to analyse the role of the banking sector in financing the real sector of the economy in the selected old (France, Germany, Italy, Sweden) and new (the Czech Republic, Hungary, Poland) EU member states. The specific objective is identification of differences in the ownership structure of banking sectors and their linkages with the provision of loans to the real sector. In order to accomplish this target, differences in the ownership structure of the banking sectors and lending activity in the selected EU member states are recognized and analysed, as well as their implications for the regulatory environment. One of the most important remarks is that optimum regulatory structures should be aimed at the protection of the diversity within the harmonization of banking sectors. Less oligopolistic market structures within the framework of prudential regulation should enforce stability of banking sectors in analysed countries.
Author Michał Jurek (WE / KB)
Michał Jurek,,
- Department of Banking
Other language title versionsZnaczenie banków dla funkcjonowania sektora realnego w wybranych krajach UE
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No401
Pages166-176
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSektor bankowy, Struktura własnościowa
Keywords in EnglishBanking sector, Ownership structure
Abstract in PolishArtykuł ma na celu analizę roli sektora bankowego w finansowaniu sektora realnego gospodarki w wybranych starych (Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja) i nowych (Czechy, Węgry, Polska) krajach UE. Celem szczegółowym jest identyfikacja różnic w strukturze własnościowej sektorów bankowych i ich powiązań z dostępnością kredytu dla sektora realnego. Aby osiągnąć ten cel, rozpoznano i zanalizowano różnice w strukturze własnościowej sektorów bankowych i w akcji kredytowej w wybranych krajach UE, a także ich skutki dla środowiska regulacyjnego. Zgodnie z jednym z najważniejszych wniosków, optymalne regulacje powinny umożliwiać ochronę różnorodności w ramach harmonizacji sektorów bankowych. Mniej oligopolistyczne rynki poddane nadzorowi ostrożnościowemu powinny wzmocnić stabilność sektorów bankowych w analizowanych krajach.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.401.15
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?