Rola i znaczenie kredytu kupieckiego

Dariusz Nowak

Abstract

Purpose - the paper presents the theoretical aspect of the nature and importance of the trade credit through the analysis of concepts, definitions and characteristics as well as in terms of the empirical analysis showing the use of trade credit by industrial companies operating in Poland. Methodology - the nature of the research problem determined as a basis the adoption of qualitative research, in which the multivariate analysis of complex phenomena has been used. In the process of analysis of empirical material derived from primary studies there were also used the percentages structure factors, the weighted average and the hierarchy of variables. The basis of analyzes and assessments there were the results of in-depth surveys that were conducted in the second half of the year 2013 on a sample of 61 manufacturing companies of different nature and different business domain. Findings - the paper diagnoses and assesses the status and usage of one of the corporate financing sources that is the trade credit. It also presents its importance for the development of enterprises, especially in case of difficulties with access to other sources, and also indicates the basic forms of credit collateral used by suppliers. Value - the author tries through the prism of empirical research to show the phenomenon of the trade credit as one of the sources of financing the industrial enterprises.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Role and Significance of the Trade Credit
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages815-827
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkredyt handlowy, kredyt kupiecki, źródła finansowania przedsiębiorstw, koszt kapitału
Keywords in Englishcommercial credit, trade credit, sources of corporate financing, capital cost
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest przedstawienie w aspekcie teoretycznym istoty i znaczenia kredytu handlowego poprzez analizę pojęć, definicji i jego cech oraz w aspekcie empirycznym ukazanie analizy wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa przemysłowe działające w Polsce. Metodologia badania - charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako podstawy badań jakościowych, w których została zastosowana wielowymiarowa analiza zjawisk złożonych. W procesie analizy materiału empirycznego pochodzącego z badań pierwotnych wykorzystano również wskaźniki procentowe struktury, średnie ważone oraz hierarchię ważności zmiennych. Podstawą analiz i ocen były wyniki pogłębionych badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku na próbie 61 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego o zróżnicowanym charakterze i różnej domenie działalności. Wynik - artykuł diagnozuje i ocenia stan i wykorzystanie jednego ze źródeł finansowania przedsiębiorstw, jakim jest kredyt kupiecki. Ukazuje również jego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w wypadku trudności z dostępem do innych źródeł, a także wskazuje podstawowe formy zabezpieczenia kredytu stosowane przez dostawców. Oryginalność/wartość - autor próbuje poprzez pryzmat badań empirycznych ukazać fenomen kredytu kupieckiego jako jednego ze źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłowych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-815.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-09)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?