Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów -implikacje dla współpracy praktyki gospodarczej z systemem edukacji

Marlena Bednarska

Abstract

The hospitality industry is a highly labour-intensive sector that relies on the abilities and intentions of employees to identify and satisfy customers' needs. Increasing competition within the sector, combined with the significance of the customer-employee interaction in the provision of services, has resulted in the need to intensify efforts to attract and retain qualified and motivated personnel. If companies wish to gain a competitive advantage through recruiting the best available human capital, they should create an image of being an excellent place to work in the minds of potential staff. The objective of this paper is to examine the perceived prospects for career development in the hospitality industry by potential employees, which will help put forward recommendations to the HORECA sector with respect to cooperation with educational institutions. The research was conducted on a group of 335 students enrolled in tourism studies in Poznan. It revealed that students with working experience in the lodging industry perceive a hospitality-related career as more attractive than do those without such experience, are more willing to apply for a job in accommodation establishments, and rate financial and non-financial working conditions in the sector more favourably. This should encourage establishments of the HORECA sector to become involved in cooperative education partnerships.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsStudents' Attitudes Towards a Career in the Hospitality Industry - Implications for Cooperation between the Hospitality Sector and Educational Institutions
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages152-167
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkooperacja w kształceniu, kariera zawodowa, potencjalni pracobiorcy, sektor HoReCa
Keywords in Englishcooperative education, career, potential employees, HORECA sector
Abstract in PolishDziałalność w sektorze HoReCa, stanowiącym fundamentalne ogniwo gospodarki turystycznej, charakteryzuje się dużą pracochłonnością. Świadczenie usług na rynku hotelarskim i skuteczne rywalizowanie z innymi podmiotami wymaga nie tylko zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników, ale przede wszystkim pracowników o odpowiednich kompetencjach zawodowych. Jeśli przedsiębiorcy chcą uczynić z kapitału ludzkiego źródło trwałej przewagi konkurencyjnej, powinni podejmować działania sprzyjające pozyskaniu wykwalifikowanych kadr i utrzymaniu stabilności załogi. Celem artykułu jest diagnoza postrzegania perspektyw kariery zawodowej w hotelarstwie przez studentów. Umożliwi ona sformułowanie rekomendacji dla sektora HoReCa w zakresie współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 335 słuchaczy studiów z zakresu turystyki w Poznaniu wykazano, że studenci, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe w hotelarstwie, znacznie lepiej postrzegają atrakcyjność zatrudnienia i wykazują większe zainteresowanie ubieganiem się o pracę w obiektach turystycznego zakwaterowania niż ich koledzy, a także wyrażają bardziej przychylne opinie na temat finansowych i pozafinansowych warunków zatrudnienia w sektorze. Powinno to zachęcić podmioty rynku hotelarskiego do aktywnego angażowania się w proces kształcenia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/09_bednarska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_09_bednarska.pdf 167.06 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?