Sprawozdawczość skonsolidowana w jednostkach samorządu terytorialnego

Magdalena Kowalczyk

Abstract

The purpose of this paper is to present the essence of the consolidated financial statement in local government units and the proposed directions of change. At the turn of the last accounting units of local government largely approached the accounting commercial entities. The financial statements prepared by local government units, are based on the reporting of commercial entities. Local government units draw only one element of the consolidated financial statements, which is the balance sheet. It is a basic element of the financial statement, which present property of entity and sources of financing it. However, for a complete picture of the local government unit as a whole lacks the other elements, such as profit and loss account, statement of changes in fund units.
Author Magdalena Kowalczyk (WZ / KR) - [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu]
Magdalena Kowalczyk,,
- Department of Accounting
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Other language title versionsConsolidated Financial Statement in Local Government Units
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2014
No37/3
Pages55-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSamorząd terytorialny, Sprawozdawczość finansowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Finanse publiczne
Keywords in EnglishLocal government, Financial reporting, Consolidated financial statements, Public finance
Abstract in PolishW ostatnich latach rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu zbliżyła się do rachunkowości podmiotów komercyjnych. Również sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego są wzorowane na sprawozdawczości podmiotów komercyjnych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty skonsolidowanej sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazanie kierunków zmian. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają tylko jeden element skonsolidowanego sprawozdania finansowego, którym jest bilans. Jest to podstawowa część sprawozdania, która przedstawia majątek jednostki i źródła jej finansowania jako całości. Jednak dla pełnego obrazu jednostki samorządu terytorialnego jako całości brakuje pozostałych elementów, takich jak rachunek zysków i strat czy zestawienie zmian w funduszu jednostki. Dlatego należy dążyć do tego, aby jednostki samorządu terytorialnego sporządzały pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t3-55.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?