Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku

Romuald Gwiazdowski , Daniela Gwiazdowska , Katarzyna Marchwińska , Krzysztof Juś , Julia Szutowska , Amelia Bednarek-Bartsch , Beata Danielewicz

Abstract

Essential oils are complex, volatile compounds of plants origin, mainly obtained by steam distillation or extraction of the plant parts, i.e. seeds, leaves, fruits, bark or roots. These compounds exhibit a broad biological activity e.g. antimicrobial including fungistatic effect. The aim of the presented work was to determine the antifungal activity of 20 essential oils against chosen fungi: Alternaria alternata, Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea and Sclerotinia sclerotiorum. The tests performed in 96-well microtiter plates were set up to define the minimum inhibitory concentration. Based on the obtained results it can be concluded that the tested essential oils exhibit antifungal activity towards examined filamentous fungi, however the MIC (Minimal Inhibitory Concentration) value was differentiated depending on the essential oil and fungal species. The lowest MIC values were obtained for lemon, grapefruit, cinnamon and oregano essential oils.
Author Romuald Gwiazdowski - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Romuald Gwiazdowski,,
-
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Katarzyna Marchwińska (WT / KPPJ)
Katarzyna Marchwińska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Krzysztof Juś (WT / KPPJ)
Krzysztof Juś,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Julia Szutowska (WT / KPPJ)
Julia Szutowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Amelia Bednarek-Bartsch - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Amelia Bednarek-Bartsch,,
-
, Beata Danielewicz - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Beata Danielewicz,,
-
Other language title versionsFungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol58
No4
Pages300-305
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrzepak, grzyby patogeniczne, olejki eteryczne
Keywords in Englishoilseed rape, pathogenic fungi, essential oils
Abstract in PolishOlejki eteryczne to złożone, lotne związki pochodzenia roślinnego, otrzymywane głównie poprzez destylację parową lub ekstrakcję części roślin, tj. nasion, liści, owoców, kory czy korzeni. Związki te wykazują szeroką aktywność biologiczną m.in. przeciwdrobnoustrojową, w tym fungistatyczną. Celem badań było określenie aktywności fungistatycznej 20 olejków eterycznych wobec Alternaria alternata, Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea oraz Sclerotinia sclerotiorum. Badania przeprowadzono na 96-dołkowych mikropłytkach, wyznaczając minimalne stężenie hamujące wzrost grzybów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że testowane olejki eteryczne wykazują właściwości fungistatyczne względem badanych grzybów strzępkowych, jednakże wartość MIC zależy od olejku eterycznego i gatunku grzyba. Najniższe wartości MIC (Minimal Inhibitory Concentration – minimalne stężenie hamujące) uzyskano dla olejków: cytrynowego, grejpfrutowego, cynamonowego oraz lebiodkowego
DOIDOI:10.14199/ppp-2018-042
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=2888
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?