Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The aim of the article is to present contemporary model of consumer protection, together with the assumptions of the model and identify the problems of the effectiveness of consumer protection. The answer to these problems can be a financial advisor profession, which according to the hypothesis of the article is the missing link between the consumer and the financial institution in ensuring the effectiveness.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsRole of the Financial Advisors to Ensure Effective Consumer Protection in the Financial Services Market
Journal seriesFinanse i Prawo Finansowe, [Journal of Finance and Financial Law], ISSN 2391-6478, e-ISSN 2353-5601, (0 pkt)
Issue year2016
Vol3
No1
Pages121-136
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, doradztwo finansowe, finanse osobiste
Keywords in English consumer protection in the financial services, financial consulting, personal finance
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja współczesnego modelu ochrony konsumenta wraz z jego założeniami oraz wskazanie problemów w praktycznej realizacji ochrony konsumenta zgodnie z tym modelem. Odpowiedzią na te problemy może być zawód doradcy finansowego, który zgodnie z hipotezą artykułu jest brakującym ogniwem między konsumentem a instytucją finansową w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Problem badawczy polega na wskazaniu przyczyn i skutków nierealności założeń tzw. przeciętnego konsumenta, które są podstawą tzw. ustawodawstwa konsumenckiego. Artykuł ma charakter przeglądowy i jest oparty głównie na krajowej literaturze przedmiotu.
URL http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/9/9_Waliszewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 13-04-2021, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 13-04-2021, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-05-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?