Mechanizm czystego rozwoju jako narzędzie finansowania zrównoważonego rozwoju w krajach najsłabiej rozwiniętych

Klaudia Kaczmarek

Abstract

The least developed countries are particularly vulnerable to the potential effects of global warming, in spite of their low contribution to it. The purpose of the article is to examine and evaluate the contribution of a Clean Development Mechanism to sustainable development in the least developed countries. The Clean Development Mechanism was created to facilitate developed countries in meeting their commitments under the Kyoto Protocol, as well as for developing countries to engage in the fight against global warming and to support their sustainable development. This essay presents the idea of the Clean Development Mechanism in the context of sustainable development financing in the least developed countries. Then, an analysis of the number and types of projects registered under the Clean Development Mechanism in the least developed countries is performed, along with an investigation into the sustainable development benefits stated in the projects' documentation. Following an analysis of secondary sources, their results were critical evaluated.
Author Klaudia Kaczmarek (WE / KTPiPP)
Klaudia Kaczmarek,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsThe Clean Development Mechanism as an Instrument of Sustainable Development Financing in the Least Developed Countries
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No8
Pages5-23
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, mechanizm czystego rozwoju, kraje najsłabiej rozwinięte
Keywords in Englishsustainable development, Clean Development Mechanism, least developed countries
Abstract in PolishKraje najsłabiej rozwinięte są szczególnie wrażliwe na ewentualne skutki globalnego ocieplenia, mimo że przyczyniają się do niego w niewielkim stopniu. Celem artykułu jest zbadanie i ocena wkładu mechanizmu czystego rozwoju w zrównoważony rozwój krajów najsłabiej rozwiniętych. Mechanizm czystego rozwoju ma ułatwiać krajom rozwiniętym realizację ich zobowiązań w ramach Protokołu z Kioto, a krajom rozwijającym się - umożliwić zaangażowanie w walkę z globalnym ociepleniem oraz wesprzeć ich zrównoważony rozwój. W opracowaniu zaprezentowano ideę mechanizmu czystego rozwoju w kontekście finansowania zrównoważonego rozwoju w krajach najsłabiej rozwiniętych. Następnie przeprowadzono analizę liczby i rodzajów projektów zarejestrowanych w ramach mechanizmu czystego rozwoju w krajach najsłabiej rozwiniętych oraz deklarowanych w ich dokumentacji korzyści. Po analizach źródeł wtórnych dokonano krytycznej oceny ich wyników.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_kaczmarek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_01_kaczmarek.pdf 173.84 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?