Management of Unsafe Food Recall

Justyna Górna

Abstract

The aim of this paper is to present the essence of eff ective management to recall unsafe food. The implementation of the development is refl ected in its individual parts. Legal requirements oblige companies to take immediate action when an available product poses a threat to the consumer's health or life. These actions imply blocking of a suspicious batch or a possible product recall, as well as eff ective communication with supervisory authorities and consumers, if a product has already been available to them. The scope of these regulations is scrupulously listed in private safety standards and food quality, such as BRC, IFS, or in an international norm ISO 22000. The article emphasized the importance of the traceability system to ensure eff ective recall, also analysed the results of the research into the causes and evaluated the eff ectiveness of the food recall.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsZarządzanie wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol40
No2
Pages265-270
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishncydenty, wycofanie z rynku, żywność niebezpieczna, bezpieczeństwo żywności
Keywords in Englishincidents, recall, unsafe food, food safety
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty skutecznego zarządzania wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku. Realizacja celu opracowania znajduje swoje odzwierciedlenie w jego poszczególnych częściach. Wymagania prawne obligują przedsiębiorstwa do podjęcia natychmiastowych działań, gdy tylko się okaże, że produkt dostępny na rynku może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów. Działania te są związane z zablokowaniem podejrzanej partii, ewentualnie z wycofaniem wyrobu z rynku i skutecznym poinformowaniem organów nadzoru oraz samych klientów, jeśli wyrób trafił już na półki sklepowe. Obszar tych wymagań jest bardzo szczegółowo uregulowany w prywatnych standardach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, takich jak np. BRC, IFS czy w międzynarodowej normie ISO 22000. W artykule zaakcentowano znaczenie systemu identyfikowalności dla zapewnienia skutecznego wycofania, a ponadto przeanalizowano wyniki badań empirycznych w zakresie przyczyn i oceny skuteczności wycofań żywności z rynku.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.30
URL https://www.jard.edu.pl/volume40/issue2/abstract-740.html
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?