Discrimination of Domestic Supplies Relative to Imports for the Value Added Tax Exemptions

Arkadiusz Bernal

Abstract

The general idea of the value added tax is to be neutral in respect of the choice of suppliers according to their location. This is the reason why exports are taxed with the 0% tax rate and domestic supplies or imports are taxed with the same tax rates. To ensure neutrality of the tax the legislator applies the same exemptions from the value added tax to domestic supplies and imports. At first glimpse this solution seems to give the same results, but in fact it means that domestic supplies are discriminated in favour of imports. The main objective of the article is to prove that, when the recipient of goods is a consumer or a non-taxable entity, the exemption from the value added tax, which applies both to imports and domestic supplies of goods, causes discrimination to the latter. In the article a few examples of exemptions on imports from the Polish Value Added Tax Act are presented. They were chosen because of their possible influence on a choice of suppliers based on their location.
Autor Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuDyskryminacja dostaw krajowych w porównaniu z importem w wypadku zwolnień z podatku od wartości dodanej
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr403
Paginacja11-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimWybór dostawcy, Import, Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Słowa kluczowe w języku angielskimChoice of supplier, Import, Taxes, Value Added Tax (VAT)
Streszczenie w języku polskimZa jedną z podstawowych zalet podatku od wartości dodanej uznaje się jego względną neutralność. Zakłada się w szczególności, że podatek ten nie powinien wpływać na wybór dostawcy w zależności od tego, czy jest to dostawca krajowy, czy zagraniczny. Z tego powodu eksport jest objęty stawką 0%, a dostawy krajowe oraz import opodatkowane są według tych samych stawek. W celu zapewnienia neutralności podatku prawodawca ustanawia również zwolnienia w imporcie, gdy dostawa określonych towarów na terytorium państwa jest zwolniona z podatku od wartości dodanej. Wydaje się, że to ostatnie rozwiązanie zapewnia równe traktowanie obu rodzajów transakcji, w rzeczywistości jednak powoduje dyskryminację dostaw krajowych względem importu. W artykule autor udowadnia, że w wypadku gdy odbiorcą towarów jest konsument lub podmiot niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, to zwolnienie z podatku od wartości dodanej dotyczące zarówno importu towarów, jak i dostaw krajowych oznacza dyskryminację tych ostatnich. W artykule przedstawione zostały także przykłady zwolnień w imporcie wynikające z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które zdaniem autora mogą zachęcać do wyboru dostawców zagranicznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.403.01
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?