Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw turystyki medycznej - problemy i wyzwania

Klaudyna Kowalska

Abstract

Medical tourism is one of the modern, niche forms of health tourism known already in ancient times. Although its origins dates back to ancient times, it is considered to be a relatively new phenomenon. Dynamic development of medical tourism contributes to the activation of the marketing activities of all entities providing medical services to medical tourists. The purpose of the article is to analyze the problems and challenges in marketing communication faced by enterprises in the market of medical tourism and an indication of the most commonly used marketing communication channels. The analysis of literature used in the article leads to the conclusion that the Internet is the most important marketing communication channel and the primary source of information in case of medical tourism. In regard to marketing communication, medical tourism companies face the problem of deeply rooted stereotype associated with the level of medical care in developing countries. In addition, medical malpractice cases adversely affect the image of the entire industry, and negative opinions of patients posted on internet forums and blogs spread in an uncontrolled way.
Author Klaudyna Kowalska (WGM / KT)
Klaudyna Kowalska,,
- Department of Tourism
Pages107-114
Publication size in sheets0.5
Book Niemczyk Agata (eds.): Turystyka wobec wyzwań XXI wieku, 2016, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ISBN 978-83-63196-88-2, 224 p.
Keywords in Polishturystyka medyczna, komunikacja marketingowa
Abstract in PolishTurystyka medyczna stanowi jedną ze współczesnych, niszowych form, obecnej już w starożytności, turystyki zdrowotnej. Choć jej początki sięgają czasów antycznych, to jest uważana za stosunkowo nowe zjawisko. Dynamiczny rozwój turystyki medycznej przyczynia się do aktywizacji działań marketingowych wszystkich podmiotów świadczących usługi turystom medycznym. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemów oraz wyzwań w komunikacji marketingowej, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa na rynku turystyki medycznej, a także wskazanie najczęściej wykorzystywanych przez nie kanałów komunikacji marketingowej. Analiza literatury wykorzystanej w niniejszym artykule pozwala wnioskować, że Internet jest najważniejszym kanałem komunikacji marketingowej oraz źródłem pozyskiwania informacji w przypadku turystyki medycznej. W odniesieniu do komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa turystyki medycznej napotykają problem głęboko zakorzenionego stereotypu, związanego z poziomem opieki medycznej w krajach rozwijających się. Dodatkowo, przypadki błędów lekarskich wpływają niekorzystnie na wizerunek całej branży, a negatywne opinie pacjentów zamieszczane na forach i blogach internetowych rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany.
URL http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/wydawnictwo_2016/turystyka_wobec_wyzwa%C5%84_xxi_wieku_do_druku_.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?