Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs)

Andrzej Niemiec

Abstract

Purpose - validation of importance-performance analysis as the identification method for key performance indicators. Design/Methodology/Approach - representative survey conducted on 300 sample of Polish enterprises. Importance-performance analysis. Findings - managers needs a simple methods for identifications or evaluation of Key Performance Indicators Set. Importance-Performance Analysis (IPA) is useful and simple method that can be implemented in Performance Management (PM) practice, because it divides used measures in 4 groups. Each of the group have different meaning for Performance Management. Originality/Value - Importance-Performance Analysis, used for today in marketing research and for developing market strategy, was adopted to identification key metrics for the management point of view. Usefulness of this analysis was verify in survey analysis of Polish enterprises.
Author Andrzej Niemiec (WZ / KCAFiW)
Andrzej Niemiec,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Proposal of Standard Chart of Accounts for Pension FundsPossibility of Application of Importance-Performance Analysis in Identification and Evaluation of a Set of Key Performance Indicators
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages 563-572
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishFundusze emerytalne, Rachunkowość, Wzorcowy plan kont, Zakładowy plan kont, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Keywords in EnglishPension funds, Accounting, Model chart of accounts, Company chart of accounts, Open Pension Funds (OPF)
Abstract in PolishCel - weryfikacja analizy istotności-osiągnięć jako metody do identyfikacji kluczowych miar osiągnięć. Metodologia badania - reprezentatywne badania ankietowe zrealizowane na grupie 300 przedsiębiorstw z całej Polski. Analiza istotności-osiągnięć. Wynik - menedżerowie potrzebują prostych metod do identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań. Analiza istotności-osiągnięć może być użyteczną i prostą metodą wzbogacającą praktykę zarządzania dokonaniami w tym względzie, ponieważ dzieli miary na 4 grupy. Każda z miar posiada odrębne znaczenie dla zarządzania dokonaniami. Oryginalność/ Wartość - analiza istotności-osiągnięć, stosowana dotychczas w badaniach marketingowych i na potrzeby tworzenia strategii marketingowych, została zaadoptowana do identyfikacji miar istotnych z punktu widzenia zarządzania. Użyteczność tej analizy zweryfikowano na podstawie badań ankietowych dla polskich przedsiębiorstw
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-10-25)
Additional fields
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?