Czynniki zmieniające proces globalizacji

Rafał Śliwiński

Abstract

The decline in global gross product or the lack of global trade growth indicates a stagnation of globalization, many scientists or journalists, with "The Economist" at the forefront, fearing its end. This article discusses the issue of globalization internal changes. As a consequence, the aim of this paper is to identify the most important factors changing the process of the globalization. The article describes key changes, such as the replacement of G7 by G20, technological changes in the field of, e.g., artificial intelligence, robotics and the digital economy, showing the possible consequences of changes in the global economy.
Author Rafał Śliwiński (WGM / KZM)
Rafał Śliwiński,,
- Department of International Management
Other language title versionsFactors Altering the Globalization Model
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No372
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishGlobalizacja, Handel międzynarodowy, Technologie cyfrowe, Internacjonalizacja
Keywords in EnglishGlobalization, International trade, Digital technologies, Internationalization
Abstract in PolishSpadek produktu globalnego brutto czy brak wzrostu globalnego handlu wskazuje na stagnację globalizacji, wielu naukowców czy dziennikarzy, z "The Economist" na czele, obawia się jej końca. W niniejszym artykule omówiono wewnętrzne zmiany globalizacji, które pozornie wyglądają jak stagnacja. W konsekwencji jego celem było wskazanie najistotniejszych czynników modelujących w historii, a także obecnie zmieniających proces globalizacji. Artykuł opisuje kluczowe zmiany, do których można zaliczyć np. zastąpienie G7 przez G20, propozycje zmian instytucjonalnych, zmiany technologiczne, w zakresie np. sztucznej inteligencji, robotyki, gospodarki cyfrowej, oraz omówienie ich konsekwencji w kontekście zmian procesu globalizacji.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384225/edition/362078/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?