Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej

Paweł Łuczak

Abstract

As a result of the adoption of the 2006 Act on Social Services, the Czech Republic got the most comprehensive public long-term care system in Central and Eastern Europe. The core of this system is need-tested and tax-financed cash allowance for care recipients which is to be used as a payment for services. The aim of the paper is to analyze the reform in the Czech Republic from a perspective of macroeconomic policy. More precisely, the article attempts to enhance readers' understanding of this reform by focusing on budget policy, labour market and price regulations concerning social services.
Autor Paweł Łuczak (WE / KPiPS)
Paweł Łuczak
- Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Inne wersje tytułuRelations Between Macroeconomic Policy and Social Policy as Regards Long-Term Care in the Czech Republic
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr364
Paginacja160-175
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimopieka długoterminowa, sektor usług społecznych, Republika Czeska, polityka społeczna a polityka makroekonomiczna
Słowa kluczowe w języku angielskimlong-term care, social services sector, the Czech Republic, social policy, macroeconomic policy
Streszczenie w języku polskimW Republice Czeskiej w 2006 r. przyjęto ustawę o usługach społecznych, w konsekwencji której publiczny system opieki długoterminowej w tym kraju uznaje się za najbardziej kompleksowy w Europie Środkowej i Wschodniej. Centralną instytucją tego systemu jest finansowane z budżetu państwa świadczenie pieniężne dla osób niesamodzielnych, które ma służyć jako zapłata za usługi opiekuńcze. Celem niniejszego artykułu jest analiza tej reformy z perspektywy polityki makroekonomicznej, z uwzględnieniem polityki budżetowej, polityki zatrudnienia oraz polityki regulacji cen.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.364.10
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-20)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruPolityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?