Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej

Paweł Łuczak

Abstract

As a result of the adoption of the 2006 Act on Social Services, the Czech Republic got the most comprehensive public long-term care system in Central and Eastern Europe. The core of this system is need-tested and tax-financed cash allowance for care recipients which is to be used as a payment for services. The aim of the paper is to analyze the reform in the Czech Republic from a perspective of macroeconomic policy. More precisely, the article attempts to enhance readers' understanding of this reform by focusing on budget policy, labour market and price regulations concerning social services.
Author Paweł Łuczak (WE / KPiPS)
Paweł Łuczak,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsRelations Between Macroeconomic Policy and Social Policy as Regards Long-Term Care in the Czech Republic
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No364
Pages160-175
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishopieka długoterminowa, sektor usług społecznych, Republika Czeska, polityka społeczna a polityka makroekonomiczna
Keywords in Englishlong-term care, social services sector, the Czech Republic, social policy, macroeconomic policy
Abstract in PolishW Republice Czeskiej w 2006 r. przyjęto ustawę o usługach społecznych, w konsekwencji której publiczny system opieki długoterminowej w tym kraju uznaje się za najbardziej kompleksowy w Europie Środkowej i Wschodniej. Centralną instytucją tego systemu jest finansowane z budżetu państwa świadczenie pieniężne dla osób niesamodzielnych, które ma służyć jako zapłata za usługi opiekuńcze. Celem niniejszego artykułu jest analiza tej reformy z perspektywy polityki makroekonomicznej, z uwzględnieniem polityki budżetowej, polityki zatrudnienia oraz polityki regulacji cen.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.364.10
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-20)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?