Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa - podobieństwa i różnice

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to determine the differences and similarities in the financial situation of individual FADN farms, by their product types, area size classes expressed in hectares of agricultural land (ha) and economic size (ESU). In the first part of the article were the definition of the financial situation of farms reviewed. Next the voivodships in Poland and counties in Wielkopolska were grouped into areas that differed in conditions of resources. Then were compared the indicators of the financial situation of farms from these areas according to their types of production, size classes and economic classes in ESU. Based on the results of the analysis, the hypothesis was rejected that the bigger farms (ha or ESU) have higer inicators of financial sytuations than relative smaller farms.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsFinancial Situation of Individual FADN Farms from Areas with Differences in Conditions of Resources-Similarity and Differences
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2017
No10
Pages233-245
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsytuacja finansowa, rolnictwo, zasoby
Keywords in Englishfinancial situation, agriculture, resources
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie różnic i podobieństw w sytuacji finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z podziałem na typy produkcyjne, klasy wielkości obszarowej wyrażone w hektarach użytków rolnych (ha) i klasy wielkości ekonomicznej wyrażone w ESU. W pierwszej części rozważań dokonano przeglądu definicji sytuacji finansowej gospodarstw rolnych i sposobów jej pomiaru. Następnie pogrupowano województwa w Polsce i powiaty w Wielkopolsce na obszary różniące się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa oraz porównano wskaźniki sytuacji finansowej gospodarstw rolnych z tych obszarów według ich typów produkcyjnych, klas wielkości obszarowej oraz ekonomicznej w ESU. Na podstawie wyników analiz odrzucono hipotezę opracowania głoszącą, że im większe obszarowo (ha) lub ekonomicznie (ESU) gospodarstwo rolne tym wyższe są jego wskaźniki sytuacji finansowej w stosunku do gospodarstw posiadających mniejszy areał użytków rolnych lub siłę ekonomiczną.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/smedzik-ambrozy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?