Wpływ ryzyka prowadzenia działalności rolnej na produktywność i cenę rzepaku w Wielkopolsce w latach 2005-2014

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Risk is an inherent part of business. In the case of agriculture business plays a key role. Identifying and measuring the impact of risk on the productivity and price of oilseed rape requires understanding its essence. Quantifying and capturing risk is one of the most frequently studied topics in the field of economic sciences. The aim of the article is to determine the impact of climate related risk on the productivity and price of rapeseed in Wielkopolska. The study period covered the years 2005-2014. Empirical studies have shown that climatic conditions are an important factor influencing the productivity and price of rape.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Impact of Risk of Agricultural Activities on Productivity and Price of Rape in The Wielkopolska Voivodeship in The Years 2005-2014
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No487
Pages199-211
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishryzyko, cena, produktywność, rzepak, średnia temperatura powietrza, roczna suma opadów, usłonecznienie
Keywords in Englishrisk, price, efficiency, oilseed rape, average air temperature, annual sum of precipitation, insolation
Abstract in PolishRyzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku rolnictwa odgrywa kluczową rolę. Identyfikacja, pomiar oraz określenie wpływu ryzyka na produktywność i cenę rzepaku wymaga zrozumienia jego istoty. Kwantyfikacja oraz ujmowanie ryzyka stanowi jeden z najczęściej podejmowanych tematów badań w zakresie nauk ekonomicznych. Celem artykułu jest określenie wpływu ryzyka związanego z warunkami klimatycznymi na produktywność i cenę rzepaku w województwie wielkopolskim. Okres badania obejmował lata 2005-2014. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, iż warunki klimatyczne są istotnym czynnikiem wpływającym na produktywność rzepaku. Ponadto badania dotyczące zależności pomiędzy produktywnością a ceną rzepaku wykazały umiarkowaną ujemną zależność pomiędzy zmiennymi. Oznacza to, że wraz ze wzrostem produktywności rzepaku spada jego cena.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.18
URL https://drive.google.com/file/d/1XBKaypSqhkMld7uKVwXV2QPBqYmY3_pw/view
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?