Rola wpływów z gospodarowania majątkiem w wypełnianiu reguł zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego

Bartosz Edwarczyk

Abstract

The article looks at the role of income property management in the context of regulations limiting borrowing by local government units in Poland. The author discusses the rules on financial management of the public sector and the rules of debt. Based on the study conducted in cities with county rights, the author analyses the relation and dependency between the effects of economic wealth.
Author Bartosz Edwarczyk (WE)
Bartosz Edwarczyk,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsRole of Income from Property Management in Fulfilment of the Rules of Debt by Local Governments in Poland
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3 (47)
Pages173-195
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishgospodarowanie majątkiem, dochody ze sprzedaży, zadłużenie, zarządzanie finansami publicznymi, samorząd terytorialny
Keywords in Englishasset management, income from sales, debt, public financial management, local government
Abstract in PolishCelem opracowania jest określenie znaczenia wpływów z gospodarowania majątkiem JST w kształtowaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). W zamiarze osiągnięcia przyjętego celu poddano badaniu wpływ efektów prowadzonej gospodarki majątkiem (dochody ze sprzedaży, przychody z prywatyzacji, wydatki inwestycyjne) na wynik IWZ w stosunku do przychodów i rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Uzupełnieniem, a jednocześnie punktem wyjścia do rozważań w tym opracowaniu jest prezentacja roli gospodarowania majątkiem w gospodarce finansowej realizowanej przez JST, w szczególności w zakresie relacji wpływu dochodów z mienia i przychodów z prywatyzacji majątku na zarządzanie długiem publicznym, wiążącym się w podstawowym założeniu z wypełnianiem reguł zadłużenia.
URL http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/6A905479A3CA1F79C1258059002D8747/%24File/Strony%20odStudia_BAS_47-9.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?