Prawne, fiskalne i prorodzinne aspekty podatkowej ulgi z tytułu wychowywania dzieci

Edyta Małecka-Ziembińska

Abstract

In the face of unfavorable demographic indicators the central government has undertaken activities aimed at improving the current situation. The pro-family politics were implemented by the introduction of the allowance for parents raising children in 2007. The requirements and rules regarding this allowance have been altered multiple times since its introduction. This paper is focused on the eligibility criteria during recent years. It discusses the related costs and fiscal consequences for local governments. Further it tries to evaluate the impact of the allowance on society and its other application effects.
Author Edyta Małecka-Ziembińska (WE / KFP)
Edyta Małecka-Ziembińska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsLegal, Fiscal and Pro-Family Aspects of the Deduction for Raising Children
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages23-37
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpodatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi prorodzinne, skutki fiskalne
Keywords in Englishpersonal income tax, family tax allowance, fiscal consequences
Abstract in PolishW obliczu niekorzystnych wskaźników demograficznych władza pub- liczna podejmuje działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Wyrazem polityki prorodzinnej i prokreacyjnej jest między innymi wprowadzenie w 2007 r. w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Warunki i zasady korzystania z tej ulgi od początku jej obowiązywania były wielokrotnie zmieniane. Celem artykułu jest zatem przedstawienie warunków i zasad korzystania z tej ulgi od początku jej obowiązywania, określenie jej skutków fiskalnych, z uwzględnieniem konsekwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, a także próba oceny stopnia osiągania przypisanych jej celów.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/02_malecka-ziembinska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_02_malecka-ziembinska.pdf 140.99 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?